System sterowania oczyszczalnią ścieków w Partyni

W 2018 roku firma AB-Micro Sp. z o.o. na zlecenie generalnego wykonawcy P.P.H. EKO-SYSTEM-POLSKA zrealizowała zadanie dostawy i opracowania systemu sterowania oczyszczalnią ścieków w Partyni, gmina Radomyśl Wielki. W skład systemu wchodzą szafy sterownicze z wyposażeniem elektrycznym i sterowniczym firmy Schneider Electric, sterowniki programowalne Schneider Electric, komputery z systemem nadzoru i zdalnego sterowania SCADA Movicon 11.

 

Powyżej: ogólny schemat

 

Użytkownicy systemu mają możliwość bieżącej obserwacji stanu obiektu, który z założenia pracuje bez konieczności ciągłego nadzorowania przez obsługę oczyszczalni, zdalne sterowanie i konfigurację przebiegu procesu oczyszczania ścieków z poziomu aplikacji SCADA, ręczne sterowanie miejscowe za pomocą przełączników umieszczonych na elewacjach szaf sterowniczych. W celach rozliczeniowych wykorzystano wbudowany w system SCADA Movicon 11 mechanizm archiwizacji danych i raportowania.

 

Powyżej: system reaktorów SBR

 

Do zadań AB-Micro należało opracowanie, według uzgodnionych założeń i wymagań, algorytmu pracy poszczególnych obiektów oczyszczalni, wykonanie programu dla sterowników PLC, opracowanie i wykonanie aplikacji SCADA, obiektowe prace uruchomieniowe. Ponadto w zakres wykonywanych prac wchodziła prefabrykacja, dostawa i uruchomienie szaf sterowniczych.

 

Powyżej: okno sterowania i zadawania parametrów regulacji dmuchawy