Projekt „Tunel w Łodzi”

System Movicon11 firmy Progea, zainstalowany przez AB-MICRO w tunelu w Łodzi, zdobył nagrodę w konkursie „Automazione Industriale Award 2016″ organizowanym we Włoszech przez „Automazione Industriale”- oddział magazynu „Tecniche Nuove”.

Projekt „Tunel w Łodzi”, wykonany pod koniec 2015 roku, został zgłoszony do konkursu przez firmę PROGEA, producenta oprogramowania MOVICON, którego AB-MICRO jest Generalnym Dystrybutorem w Polsce. Projekt pokonał konkurencję w kategorii automatyka nie związana z przemysłem. Aplikacja SCADA zbudowana w oparciu o środowisko Movicon jest jednym z elementów systemu nadzoru i sterowania tunelem drogowym wybudowanym w centrum Łodzi.

Komisja konkursowa doceniła wysoki poziom integracji z ruchem kierunkowym w tunelu, podwyższone wskaźniki bezpieczeństwa na drodze oraz automatyzację każdego elementu systemu.

Rozdanie nagród odbyło się 29 listopada 2016 r. w Accademy Tecniche Nuove w Mediolanie podczas Konwentu „Bezpieczeństwo i ochrona w systemach zautomatyzowanych”. Nagrodę odebrał Costantino Guarda, Manager Sprzedaży w firmie Progea. (na zdjęciu z lewej)

Zadanie wykonania systemu nadrzędnego dla tunelu w Łodzi powierzyła AB-MICRO firma Sprint. Tunel, zlokalizowany w centrum miasta, składa się z dwóch naw – północnej i południowej. Długość w całości zakryta wynosi 250m. Długość całego odcinka drogowego będącego pod nadzorem systemu sterowania i SCADA wynosi 2,5 km.

W tunelu zastosowano dwa ringi światłowodowe – jeden do przesyłu danych z kamer, drugi do komunikacji sterownik PLC  – urządzenia peryferyjne.

W samym tunelu zamontowano:

 • 57 kamer systemu AID,
 • 11 zestawów znaków zmiennej treści LCS i VMS,
 • autonomiczny system oświetlenia Philips, z którego dane są przekazywane do systemu sterowania i SCADA,
 • autonomiczny system wentylacji i PPOŻ zintegrowany z systemem sterowania i SCADA za pomocą sygnałów elektrycznych.

Tunel został oddany do użytku 31 października 2015 roku. Pełną funkcjonalność osiąnął 31.01.2016 r.

AB-MICRO w pełni wywiązała się z powierzonych zadań, dzięki czemu tunel w Łodzi sterowany przez system SCADA Movicon uzyskał następujące funkcje:

 • Monitorowanie zdarzeń na poszczególnych odcinkach drogowych
 • Zgłaszanie zdarzeń alarmowych wymagających potwierdzenia przez operatora
 • Rejestracja historii zdarzeń i alarmów
 • Automatyczne sterowanie ruchem za pomocą znaków zmiennej treści według zdefiniowanych scenariuszy (w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ruchu drogowego, np. zatrzymany pojazd, pieszy na jezdni, porzucony obiekt)
 • Nadzór nad ruchem drogowym przez wielu operatorów jednocześnie dzięki architekturze klient-serwer systemu SCADA, pozwalającej na dołączenie do systemu wielu terminali operatorskich
 • Ręczne sterowanie odcinkami drogowymi z poziomu stacji operatorskiej, pozwalające np. na zamknięcie odcinka drogowego, zamknięcie pasa ruchu lub swobodny przejazd pojazdów dla każdej z nitek tunelu drogowego niezależnie
 • Automatyczna detekcja pożaru na postawie zaistnienia 2 z 3 zdarzeń: zmniejszonej przejrzystości powietrza, naciśnięcia przycisku ROP, załączenia oddymiania tunelu
 • Ręczne załączenie wentylacji wybranej nitki tunelu
 • Diagnostyka stanu urządzeń sterujących ruchem drogowym oraz nadrzędnego systemu sterowania m.in. znaków zmiennej treści, stanu sterownika centralnego, stanu pracy serwerów SCADA, zasilacza awaryjnego UPS i oświetlenia awaryjnego

Redundancja krytycznych elementów systemu

 • Przemysłowa sieć komunikacyjna w topologii odpornych na awarię segmentu sieci pierścieni światłowodowych z urządzeniami aktywnymi firmy Hirschmann
 • Podwójny sterownik przemysłowy Simatic S7-412H firmy Siemens pracujący w układzie gorącej rezerwy
 • Podwójny serwer z oprogramowaniem SCADA Movicon 11 firmy Progea pracujący w układzie gorącej rezerwy (ponad 3000 zmiennych procesowych i wewnętrznych)
 • Automatyczne przełączanie na element zapasowy w przypadku awarii elementu podstawowego