Automatyczne sortowanie i standaryzacja surowców w przemyśle spożywczym

Automatyczne sortowanie i standaryzacja surowców w przemyśle spożywczym

Automatyczne sortowanie jest stosowane w przypadku rozdziału surowca na kategorie według zdefiniowanych parametrów produkcyjnych.

Zadaniem aplikacji standaryzacji jest uzyskanie spójnych parametrów surowców wejściowych dla dalszych procesów produkcyjnych.

Rozwiązania sortowania i standaryzacji opierają się na danych statycznych danych laboratoryjnych lub ze specjalistycznej aparatury pomiarowej włączonej w linię technologiczną.

 

Wprowadzanie danych do układu sterowania odbywa się:

 • bezpośrednio za pomocą interfejsu HMI i aplikacji operatorskich,
 • odczytywane z baz danych wyników testów technologicznych,
 • sygnałów elektrycznych oraz drogą cyfrową z wykorzystaniem protokołów komunikacji automatyki przemysłowej lub technologii OPC.

W skład rozwiązania standaryzacji surowców wchodzą:

 • mechaniczna linia transportu surowca wykonana zgodnie z obowiązującymi standardami przemysłu spożywczego,
 • układ sterowania automatyką procesową – elektryka, urządzenia pomiarowe i sterujące, algorytmy sterowania,
 • aplikacja operatorska będąca interfejsem dla obsługi procesu,
 • baza danych produkcyjnych zawierająca definicje produktów i wyniki pomiarów.

Przykładowe pomiary parametrów surowca:

 • masa,
 • wymiary geometryczne(długość, szerokość, wysokość),
 • zawartość tłuszczu,
 • gęstość surowca,
 • parametrów charakterystycznych danego surowca.

Dodatkowe funkcje i korzyści:

Zastosowanie zautomatyzowanego rozwiązania sortowania i standaryzacji surowców pozwalana:

 • identyfikację partii produkcyjnych,
 • identyfikację i śledzenie składników partii(kody kreskowe, RFID),
 • integrację z systemami zarządzania produkcją,
 • pracę w systemie zleceń produkcyjnych.