Integracja robota przemysłowego Nachi z wagą Mettler Toledo, systemem wizyjnym 3D Keyence oraz urządzeniem do badań nieniszczących NDT-RAM

W pokazanej aplikacji detale żeliwne, które przemieszczają się na przenośniku taśmowo-wagowym, są ważone i następnie wykrywane przez system wizyjny 3D Keyence w celu identyfikacji ich położenia.

Następnie informacja ta jest przekazywana do robota Nachi z dwufunkcyjnym chwytakiem, który ustawia się w taki sposób, aby uderzyć młotkiem modalnym we wskazane wcześniej miejsce detalu (jest ono zaznaczane metodą „touch & teach” lub na modelu 3D w bazie danych obsługiwanej przez oprogramowanie stanowiska).

Uderzenie jest realizowane, a wzbudzenie jest rejestrowane przez mikrofon.

Urządzenie NDT-RAM analizuje pozyskaną charakterystykę widmowo-częstotliwościową i kwalifikuje detal jako zgodny lub niezgodny.

Detale w zależności od wyniku kontroli sortowane są przez robota z dwufunkcyjnym chwytakiem, wyposażonym w elektromagnes.

Umożliwiliśmy Użytkownikowi łatwą parametryzację procesu wykonywanego przez robota z uwagi na dużą, często nieokreśloną liczbę detali.

Taka parametryzacja jest możliwa bez zmian w programie robota i jest przez nas realizowana z wykorzystaniem systemu nadrzędnego oraz sterownika PLC. Reasumując, Użytkownik na panelu wybiera recepturę dla danego detalu nie ingerując w program robota.

Wdrożyliśmy to rozwiązanie kompleksowo, integrując robota, system wizyjny 3D firmy Keyence, przenośnik wagowy Mettler Toledo oraz maszynę NDT-RAM. Przeprowadziliśmy ocenę ryzyka wyposażając gniazdo w odpowiednie rozwiązania bezpieczeństwa.

Sprostaliśmy wymaganiom Użytkownika, jeśli chodzi o czas cyklu pracy oraz jakość wdrożonego stanowiska i rozwiązania.