Integracja cobotów z dwiema maszynami CNC oraz kontrola jakości

W pokazanej aplikacji coboty pełnią rolę manipulatorów, które obsługują komponenty, umożliwiając bardziej kompleksowe i efektywne procesy produkcyjne.

Roboty zostały zaprogramowane do pobierania detali z dwóch maszyn CNC naprzemiennie. Komponenty te odkładane są na stanowisko specjalnie przygotowanej przez nas maszyny, która czyści elementy z chłodziwa i wiórów (pozostałości po obróbce). Następnie detale te poddawane są kontroli jakości przy pomocy maszyny pomiarowej (bardzo dokładny pomiar dwóch średnic) i dalej odkładane na przenośnik.

Naszemu Klientowi umożliwiliśmy łatwą parametryzację procesu wykonywanego przez robota z uwagi na dużą, często nieokreśloną, liczbę detali obsługiwanych przez maszynę CNC. Często też mogą zmieniać się parametry otoczenia robota (zmiana miejsc odbioru/umieszczenia detali, wielkości obszarów, punktów odniesienia itp.). Jest to zmienne środowisko pracy robota, które wymagałoby wprowadzania zmian w jego programie i mnożenia liczby programów dla danej konfiguracji detalu czy otoczenia pracy. Taka parametryzacja w tym przypadku jest możliwa bez zmian w programie robota i jest przez nas realizowana z wykorzystaniem systemu nadrzędnego oraz sterownika PLC. Reasumując użytkownik na panelu wybiera sobie parametry, które może sobie w łatwy sposób zmieniać w zależności od używanego detalu, nie ingerując w program robota.

Jako integrator wdrożyliśmy to rozwiązanie kompleksowo, integrując coboty, maszyny CNC, maszynę czyszczącą oraz maszynę pomiarową. Zrobiliśmy ocenę ryzyka wyposażając gniazdo w odpowiednie rozwiązania bezpieczeństwa. Nasza integracja z maszyną CNC polegała nie tylko na komunikacji z nią i wymianie sygnałów gotowości czy otwarcia drzwi, ale również na przesyłaniu korekt i ich kolejkowania.

Sprostaliśmy wymaganiom Klienta, jeśli chodzi o czas cyklu pracy oraz jakość wdrożonego stanowiska i rozwiązania.